top of page
Homeopathic Bottles

Klassieke homeopathie

Genezen van binnenuit

Dat homeopathische geneesmiddelen werken is al lang bewezen. Zo werd in 1997 bewezen dat homeopathische geneesmiddelen significant beter werken dan een placebo. Ook andere onderzoeken gaven een positief resultaat. Maar wat is nou de kracht van homeopathie?

Sommigen zeggen dat de werking van homeopathische geneesmiddelen kletskoek is, het zou allemaal in het hoofd zitten en niet in de remedie. Andere gebruikers zijn weer reuze enthousiast en kunnen niet zonder. Dat is niet zo vreemd aangezien bewezen is dat deze eeuwenoude methode van genezen effectief blijkt te zijn.

Minder troep in je lijf

Door homeopathische geneesmiddelen is het mogelijk om een geneesmiddel te gebruiken wat niet chemisch is vervaardigd. Hierdoor is een homeopathisch geneesmiddel een volwaardig alternatief geneesmiddel.

Dit komt ook meteen terug in de bijwerkingen. Homeopathische geneesmiddelen leveren nagenoeg geen bijwerkingen en kunnen veilig gebruikt worden. De reguliere geneesmiddelen daarentegen brengen veel bijwerkingen met zich mee. Voor een bijwerking dient dan weer vaak een ander chemisch geneesmiddel gebruikt te worden, met als gevolg dat sommige mensen een hele lijst aan medicatie hebben én alsnog last van bijwerkingen hebben.

Minder troep in je lijf

Het mooie aan homeopathische middelen is dat het geneesmiddel niet alleen wordt uitgezocht op de ziekte of klacht, maar dat er ook wordt gekeken naar het totaalbeeld van de mens. Er wordt dus echt naar de persoon gekeken en hierdoor is het een individuele vorm van geneeskunde. Niet ieder mens reageert namelijk hetzelfde op een geneesmiddel; ieder mens is anders.

Een erkende behandelmethode

In de landen om ons heen is homeopathie een officieel erkende behandelmethode. Zo wordt in Zwitserland homeopathie zelfs volledig vergoed vanuit de basisverzekering, evenals natuurgeneeskunde, acupunctuur en antroposofie. Zwitserse evaluaties geven positieve resultaten, ook financieel gezien is het voordelig. Ook is enkele jaren geleden bij een Nederlandse studie aangetoond dat huisartsen die naast de reguliere geneeskunde ook de homeopathische geneeskunde toepassen ruim 12 procent goedkoper werken dan gemiddeld.

Bron: Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde

Klik hier voor een afspraak.

Maak een afspraak
Stel je vraag
bottom of page