top of page

Vraag & antwoord

De meest gestelde vragen over klassieke homeopathie

Wat is klassieke homeopathie?

Het is een natuurlijke geneeswijze die als doel heeft het zelfgenezend vermogen te activeren.  Zo genees je vanuit eigen kracht. Dit gebeurt nadat er een speciaal bij jou en het klachtenbeeld passend medicijn is uitgekozen. Na het eerste consult kiest de klassiek homeopaat een eigen medicijn voor je uit. Ieder mens is anders, dus is voor ieder mens er een andere remedie, ook al lijken de klachten sterk op elkaar of heeft iemand anders dezelfde ziekte.

Jouw remedie werkt genezend als de werking resoneert met jouw verstoring. Met andere woorden: het middel moet gelijksoortig zijn aan jouw verstoring om de genezing in gang te zetten. 


​Hoe wordt de conclusie getrokken welk homeopathisch middel geschikt is?

Aan de hand van de uitgebreide informatie die tijdens het eerste consult over jou en de klachten verzameld is wordt een analyse gemaakt. Op wat voor manier heb je als persoon last van de klacht(en)? Wat is de diepere oorzaak? Wat is er uit balans? Wat voor typ ben je?


Er wordt een overeenkomstig middel gezocht dat past bij de klachten, de oorzaak en de persoon. Dit is een middel uit de natuur (een plant, een dierlijke stof of een mineraal). Daarvan is een homeopathische remedie gemaakt, een zogenaamde potentie. Deze zorgt voor het in gang zetten van het genezingsproces.

​Hoe werkt klassieke homeopathie?

Het speciaal voor jou geselecteerde homeopathische middel wordt toegediend. Deze zet de levenskracht in werking waarna de centrale verstoring vermindert, waardoor de ziektesymptomen afnemen en kunnen verdwijnen.  De balans herstelt zich van binnenuit. De meeste genezingen verlopen geleidelijk. Vaak zien we dat een oude klacht tijdelijk terugkeert, dat is heel goed. Daarna merk je dat je je steeds energieker voelt en gezonder.

​Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Klassieke homeopathie brengt je in balans. Nadat je een bij jou passend homeopatisch medicijn kreeg voorgeschreven zul je merken dat er al iets verandert aan het klachtenbeeld. Soms voel je je even wat minder na inname,. Daarna zult je merken dat je je beter gaat voelen. Bij de een verloopt het genezingsproces heel snel, bij de ander geleidelijk. We zien ook hier: we zijn allemaal anders en reageren allemaal verschillend.


In acute situaties kan de remedie heel snel zorgen dat je je beter voelt. Zoals bij acute griep, pijn of koorts. Bij chronische klachten en ernstige psychische klachten kost het genezingsproces over het algemeen meer tijd.  De reactie wordt besproken tijdens het tweede consult dat zo’n vier tot zes weken na het eerst consult wordt gepland.

Verbetering van de klachten gaat via de natuurlijke weg door stimulering van je levenskracht. Over de duur van de behandeling kan de klassiek homeopaat een prognose geven na het eerste consult.


​Wat bedoelt u eigenlijk met 'levenskracht?'

De levenskracht is de kracht die er voor zorgt dat je beter wordt. Als de ziekte en de klachten  niet vanzelf over gaan stimuleert het homeopathisch middel deze kracht.


De levenskracht (ook wel dynamis, genoemd) is datgene wat het stoffelijk lichaam doet leven. De ontdekker van de homeopathie, dr. Samuel Hahnemann, wijst de levenskracht aan als dat principe ‘dat alle delen in een bewonderenswaardige harmonische, levende werking, die zich uit in voelen en handelen, zó , dat de met verstand toegerust psyche zich vrij van dit levende, gezonde instrument kan bedienen voor de hogere bedoelingen van ons bestaan’. We kunnen de levenskracht niet duiden (naar plaats, of als materie).

Deze kracht is iets immaterieels, iets dat niet aan tijd en plaats gebonden is (en dus iets metafysisch. In de Oosterse geneeskunde kent met deze kracht al heel lang en noemt men die Qi, Chi of Prana).

​ 
Hoeveel, hoe vaak en hoe lang moet ik de homeopathische medicijnen innemen?
Het unieke van klassieke homeopathie is dat u maar heel weinig medicijnen krijgt. Een paar korrels zijn genoeg om het zelfgenezend vermogen te stimuleren, wat het het doel van de behandeling is. Het kan na zo weinig medicatie heel lang goed met u gaan doordat je weer in balans bent gebracht. Als het minder met je mocht gaan neemt u contact op en wordt bezien of een herhalingsdosis nodig is. In acute situaties is het vaak nodig wat frequenter een dosis van de remedie in te nemen. Maar dan nog steeds is de dosering beduidend laag in vergelijking met de reguliere geneeskunde.

​Moet ik mijn reguliere medicatie laten staan?

Dat is afhankelijk van wat voor middelen u gebruikt. Antidepressiva bijvoorbeeld, kun je niet zomaar stoppen, dat moet altijd in overleg met de behandelend arts. Meld bij het eerste consult welke reguliere middelen he gebruikt. Meestal kun je deze blijven gebruiken tijdens de behandeling. Als je je zich beter voelt doordat de behandeling aanslaat, kun je de reguliere medicijnen in overleg afbouwen. Bijvoorbeeld: als je weerstand beter is wordt je niet meer ziek en heb je geen nieuwe antibioticakuur meer nodig. Of wanneer je kind tijdens de behandeling rustiger is en zich beter kan concentreren op school kan de adhd-medicatie worden afgebouwd.


NB: Tijdens de behandeling kan geen andere homeopathische medicatie gebruikt worden anders dan die is voorgeschreven door de klassiek homeopaat.

Bottles of Homeopathy Globules

Waar worden de middelen van gemaakt?

Homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt van planten en stoffen die een minerale of dierlijke oorsprong hebben. De uitgangsstof wordt gepotentieerd, dat wil zeggen: systematisch verdund en geschud. Potentiëren gebeurt in stappen van 1 op 10 (D potenties), 1 op 100 (C potenties) of 1 op 50.000 (LM potenties). Hiermee ontstaan veilige remedies met een krachtige werking. Na een uitgebreid gesprek tijdens eerste consult wordt een remedie uitgekozen die bij jou en het totaalbeeld van je klachten past. Dit middel stimuleert je levenskracht waardoor je kunt genezen.

Happy travel man rise hand on morning vi

Wat betekent holistisch?

Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd. Bij een holistische geneeswijze wordt het gehele individu betrokken. Klassieke homeopathie is holistisch: lichaam, geest en ziel zijn een. Daarom wordt niet de ziekte maar de gehele mens behandeld om zo de gehele balans te herstellen. Volgens het holisme hangt alles met elkaar samen. 

Vergoeding

Worden de kosten van de consulten vergoed?

Praktijk Culemnia is aangesloten bij de NVKH. De afgelopen jaren zijn bijna alle zorgverzekeraars homeopatische consulten geheel of gedeeltelijk gaan vergoeden. Vergoeding gaat vanuit uw aanvullende verzekering. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en is afhankelijk van de aanvullende zorgpolis die u heeft. 

Insurance%20Agent_edited.jpg

Contactformulier

Bedankt voor je bericht. Je ontvangt binnen 48 uur een reactie.

Man holding Bottles of homeopathic globules on green fern background. Homeopathy medicine.
bottom of page